فروشگاه اینترنتی کوردکالا به عنوان یکی از معتبرترین فروشگاه های اینترنتی کشور، بعداز 3 سال فعالیت از نسخه جدید سایت فروشگاهی خود رونمایی کرد.

شاهو احمدی بنیانگذار کوردکالا در اهمیت راه اندازی نسخه جدید گفت: «کوردکالا در زمانیکه که سه سال قبل راه اندازی شد به دلیل مشکلات شروع کار و نیز حجم بالای کارها و نبود نیروی انسانی کافی، قالب و ساختار فنی آن ایرادات جدی داشت ولی با درخواست های که از طرف مشتریان و نیز بررسی فنی براساس نیازهای روز، فاز دوم تغییر اینترفیس و سامانه مدیریت فروشگاه از اول سال 96 شروع و پس از دوماه کار مداوم در نیمه دوم اردیبهشت به اتمام رسید.»