لندینگ روسری

این سبک روسری ها برگرفته از منگوله های قدیمی است که توسط واحد تولید کوردکالا به صورت دست دوز آماده می شود که زیبایی دوچندانی به روسری می دهد.

منگوله ها و اتصال آن به روسری کاملا به صورت دست دوز توسط بانوان خوش ذوق کردستانی با بالاترین کیفیت ممکن انجام می شود.

خرید روسری کردی