فروش در کوردکالا

تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالا می توانند در کوردکالا به راحت ترین شیوه ممکن، محصولات تولیدی خود را در بستر کوردکالا تبلیغ و به فروش برسانند

برای شروع کافی است که در کوردکالا ثبت نام فرمائید:

https://www.kurdkala.com/seller/