توجه: فعالسازی سرویس پرداخت درب محل برای سراسر کشور
برگزاری اولین دوره مسابقات ورزش فکری تخته نرد در سنندج اخبار
برگزاری اولین دوره مسابقات ورزش فکری تخته نرد در سنندج
سرویس خبر کوردکالا: اولین دوره مسابقات ورزش فکری تخته نرد در قالب چهارمین دوره المپیاد ورزشی محلات در...
1 سال قبل